UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Architektura 3 - 06 – 4. ročník

Studijní obor: Architektonická tvorba (ARCH) Katedra architektury
Studijní program: neurčen Typ studia: neznámý
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | 6. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Kreativní typologie 7 1079 Z 1
Ochrana a rekonstrukce památek 1781 ZK 2 Zapsat
Principy tvorby nábytku a interiéru 1815 ZK 2
Stavitelství X - historické nosné konstrukce a jejich tektonika 1
 
1867 Z 1
Stavitelství X - historické nosné konstrukce a jejich tektonika 2 1868 ZK 2
Urbanismus - teorie a město 3 1215 ZK 2
Urbanismus - teorie a město 4 1216 ZK 2
Architektura po roce 1945 TM0005 ZK 3 Zapsat
Komplexní jevy v architektuře a urbanismu TM0008 ZK 3
Seminář k současnému umění TB0004 ZK 3
Základy novověké vědy a filozofie TN0001 ZK 3
Státní závěrečná zkouška ze stavitelství
 
SZ0011 ZK 0
Architektura 3 - klauzurní projekt
 
AM3K7 ZK 7 AM3K8 ZK 7
Architektura 3 - semestrální práce
 
AM3S6 ZK 9 AM3S7 ZK 9
Minimální počet kreditů za semestr 25 26
Počet předepsaných kreditů celkem 25 26
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 5 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Platnost dat k 11. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan415-4.html