UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Architektura 3 - 06 – 3. ročník

Studijní obor: Architektonická tvorba (ARCH) Katedra architektury
Studijní program: neurčen Typ studia: neznámý
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | 6. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Cizí jazyk - odborná terminologie 1 8015 ZK 2
Cizí jazyk - odborná terminologie 2
 
8016 ZK 2
Aplikovaná geodezie
 
2572 Z 2 Předmět není vypsán
Ergonomie
 
1137 ZK 2
Odborný anglický jazyk 1 8017 ZK 2 Zapsat
Odborný anglický jazyk 2
 
8018 ZK 2 Předmět není vypsán
Kreativní typologie 5 1077 Z 1
Kreativní typologie 6
 
1078 ZK 2
Materiologie, technologie, výzkum 1 2387 Z 1
Materiologie, technologie, výzkum 2
 
2388 ZK 2
Stavitelství IX - statika
 
1055 ZK 2
Stavitelství V - provádění a provoz staveb 1 1017 Z 2
Stavitelství V - provádění a provoz staveb 2
 
1018 ZK 2
Stavitelství VI - semestrální cvičení ze stavebních konstrukcí 1 1027 Z 4
Stavitelství VI - semestrální cvičení ze stavebních konstrukcí 2
 
1028 ZK 4
Stavitelství VII - praxe, věda, výzkum 5 1207 Z 1
Stavitelství VII - praxe, věda, výzkum 6
 
1208 Z 1
Stavitelství VIII - mechanika 1065 ZK 2
Urbanismus - teorie a město 1 1213 ZK 2
Urbanismus - teorie a město 2
 
1214 ZK 2
Architektura po roce 1945
 
TM0005 ZK 3 Předmět není vypsán
Exkurze
 
TT0012 Z 2
Základní pojmy teorie architektury
 
TT0002 ZK 3 Předmět není vypsán
Architektura 3 - klauzurní projekt
 
AM3K5 ZK 7 AM3K6 ZK 7
Architektura 3 - semestrální práce
 
AM3S5 ZK 9
Minimální počet kreditů za semestr 33 26
Počet předepsaných kreditů celkem 33 26
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -3 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Platnost dat k 30. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan415-3.html