UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Architektura 3 - 06 – 2. ročník

Studijní obor: Architektonická tvorba (ARCH) Katedra architektury
Studijní program: neurčen Typ studia: neznámý
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | 6. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Aplikovaná geodezie
 
2572 Z 2 Předmět není vypsán
Deskriptiva 3 1093 Z 1
Deskriptiva 4
 
1094 ZK 2
Odborný anglický jazyk 1 8017 ZK 2 Zapsat
Odborný anglický jazyk 2
 
8018 ZK 2 Předmět není vypsán
Kreativní typologie 3 1075 ZK 2
Kreativní typologie 4
 
1076 ZK 2
Stavitelství III 1005 ZK 2
Stavitelství IV
 
1006 ZK 2
Stavitelství VII - praxe, věda, výzkum 3 1205 Z 1
Stavitelství VII - praxe, věda, výzkum 4
 
1206 Z 1
Architektura 19. století
 
TM0002 ZK 3 Předmět není vypsán
Architektura 20. století TM0004 ZK 3
Základní pojmy teorie architektury
 
TT0002 ZK 3 Předmět není vypsán
Architektura 3 - klauzurní projekt
 
AM3K3 ZK 7 AM3K4 ZK 7
Architektura 3 - semestrální práce
 
AM3S3 ZK 9 AM3S4 ZK 9
Minimální počet kreditů za semestr 25 23
Počet předepsaných kreditů celkem 25 23
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 5 7
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Platnost dat k 30. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan415-2.html