UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Architektura 3 - 06 – 1. ročník

Studijní obor: Architektonická tvorba (ARCH) Katedra architektury
Studijní program: neurčen Typ studia: neznámý
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | 6. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
CAD 1235 Z 2
Cizí jazyk - odborná terminologie 1 8015 ZK 2
Cizí jazyk - odborná terminologie 2
 
8016 ZK 2
Deskriptiva 1 1091 Z 1
Deskriptiva 2 1092 ZK 2
Generativní design a výpočetní navrhování 1 2735 ZK 2
Matematika 1 1043 Z 1
Matematika 2 1044 ZK 2
Technické kreslení 2805 Z 1
Konstrukce nábytku a interiéru 1 1111 Z 1
Konstrukce nábytku a interiéru 2 1112 ZK 2
Kreativní typologie 1 1073 Z 1
Kreativní typologie 2 1074 Z 1
Stavitelství I 1003 ZK 2
Stavitelství II 1004 ZK 2
Stavitelství VII - praxe, věda, výzkum 1 1203 Z 1
Stavitelství VII - praxe, věda, výzkum 2 1204 Z 1
Architektura 19. století
 
TM0002 ZK 3 Předmět není vypsán
Současná filozofie umění TB0001 ZK 3
Architektura 3 - klauzurní projekt
 
AM3K1 ZK 7 AM3K2 ZK 7
Architektura 3 - semestrální práce
 
AM3S1 ZK 9 AM3S2 ZK 9
Minimální počet kreditů za semestr 29 32
Povinně volitelné předměty
Výtvarný Modul 1
 
8207 Z 4
Výtvarný modul 2
 
8208 Z 4
Minimální počet kreditů za semestr 4 4
Počet předepsaných kreditů celkem 33 36
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -3 -6
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Platnost dat k 28. 6. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan415-1.html