UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Architektura 3 - 06 – 1. ročník

Studijní obor: Architektonická tvorba (ARCH) Katedra architektury
Studijní program: neurčen Typ studia: neznámý
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | 6. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
CAD 1235 Z 2
Deskriptiva 1 1091 Z 1
Deskriptiva 2
 
1092 ZK 2
Generativní design a výpočetní navrhování 1 2735 ZK 2
Matematika 1 1043 Z 1
Matematika 2
 
1044 ZK 2
Odborný anglický jazyk 1 8017 ZK 2 Zapsat
Odborný anglický jazyk 2
 
8018 ZK 2 Předmět není vypsán
Technické kreslení 2805 Z 1
Konstrukce nábytku a interiéru 1 1111 Z 1
Konstrukce nábytku a interiéru 2
 
1112 ZK 2
Kreativní typologie 1 1073 Z 1
Kreativní typologie 2
 
1074 Z 1
Stavitelství I 1003 ZK 2
Stavitelství II
 
1004 ZK 2
Stavitelství VII - praxe, věda, výzkum 1 1203 Z 1
Stavitelství VII - praxe, věda, výzkum 2
 
1204 Z 1
Architektura 19. století
 
TM0002 ZK 3 Předmět není vypsán
Současná filozofie umění
 
TB0001 ZK 3
Architektura 3 - klauzurní projekt
 
AM3K1 ZK 7 AM3K2 ZK 7
Architektura 3 - semestrální práce
 
AM3S1 ZK 9 AM3S2 ZK 9
Minimální počet kreditů za semestr 27 30
Povinně volitelné předměty
Výtvarný Modul 1
 
8207 Z 4
Výtvarný modul 2
 
8208 Z 4
Minimální počet kreditů za semestr 4 4
Počet předepsaných kreditů celkem 31 34
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -1 -4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Platnost dat k 30. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan415-1.html