UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Architektura 1 - 06

Studijní obor: Architektonická tvorba (ARCH) Katedra architektury
Studijní program: neurčen Typ studia: neznámý
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | 6. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty
2572 Aplikovaná geodezie
Z-2-
Předmět není vypsán
Z-2-
Předmět není vypsán
2
1235 CAD
Z-2-
2
1091 Deskriptiva 1
Z-1-
1
1092 Deskriptiva 2
ZK-2-
2
1093 Deskriptiva 3
Z-1-
1
1094 Deskriptiva 4
ZK-2-
2
1137 Ergonomie
ZK-2-
2
2735 Generativní design a výpočetní navrhování 1
ZK-2-
2
1043 Matematika 1
Z-1-
1
1044 Matematika 2
ZK-2-
2
8017 Odborný anglický jazyk 1
ZK-2-
2
8018 Odborný anglický jazyk 2
ZK-2-
2
2805 Technické kreslení
Z-1-
1
1761 Akustika a elektroakustika 1
ZK-2-
2
1771 Denní a umělé osvětlení 1
ZK-2-
2
1111 Konstrukce nábytku a interiéru 1
Z-1-
1
1112 Konstrukce nábytku a interiéru 2
ZK-2-
2
1073 Kreativní typologie 1
Z-1-
1
1074 Kreativní typologie 2
Z-1-
1
1075 Kreativní typologie 3
ZK-2-
2
1076 Kreativní typologie 4
ZK-2-
2
1077 Kreativní typologie 5
Z-1-
1
1078 Kreativní typologie 6
ZK-2-
2
1079 Kreativní typologie 7
Z-1-
1
7301 Legislativa ve stavebnictví a příprava pro autorizaci
ZK-2-
2
2387 Materiologie, technologie, výzkum 1
Z-1-
1
2388 Materiologie, technologie, výzkum 2
ZK-2-
2
1781 Ochrana a rekonstrukce památek
ZK-2-
Předmět není vypsán
ZK-2-
Předmět není vypsán
2
1815 Principy tvorby nábytku a interiéru
ZK-2-
2
1003 Stavitelství I
ZK-2-
2
1004 Stavitelství II
ZK-2-
2
1005 Stavitelství III
ZK-2-
2
1006 Stavitelství IV
ZK-2-
2
1055 Stavitelství IX - statika
ZK-2-
2
1017 Stavitelství V - provádění a provoz staveb 1
Z-2-
2
1018 Stavitelství V - provádění a provoz staveb 2
ZK-2-
2
1027 Stavitelství VI - semestrální cvičení ze stavebních konstrukcí 1
Z-4-
4
1028 Stavitelství VI - semestrální cvičení ze stavebních konstrukcí 2
ZK-4-
4
1203 Stavitelství VII - praxe, věda, výzkum 1
Z-1-
1
1204 Stavitelství VII - praxe, věda, výzkum 2
Z-1-
1
1205 Stavitelství VII - praxe, věda, výzkum 3
Z-1-
1
1206 Stavitelství VII - praxe, věda, výzkum 4
Z-1-
1
1207 Stavitelství VII - praxe, věda, výzkum 5
Z-1-
1
1208 Stavitelství VII - praxe, věda, výzkum 6
Z-1-
1
1065 Stavitelství VIII - mechanika
ZK-2-
2
1867 Stavitelství X - historické nosné konstrukce a jejich tektonika 1
Z-1-
1
1868 Stavitelství X - historické nosné konstrukce a jejich tektonika 2
ZK-2-
2
1213 Urbanismus - teorie a město 1
ZK-2-
2
1214 Urbanismus - teorie a město 2
ZK-2-
2
1215 Urbanismus - teorie a město 3
ZK-2-
2
1216 Urbanismus - teorie a město 4
ZK-2-
2
TM0005 Architektura po roce 1945
ZK-3-
Předmět není vypsán
ZK-3-
Předmět není vypsán
3
TM0002 Architektura 19. století
ZK-3-
Předmět není vypsán
ZK-3-
Předmět není vypsán
3
TM0004 Architektura 20. století
ZK-3-
3
TT0012 Exkurze
Z-2-
2
TM0008 Komplexní jevy v architektuře a urbanismu
ZK-3-
3
TM0007 Seminář k současné architektuře
ZK-4-
4
TB0004 Seminář k současnému umění
ZK-3-
3
TB0001 Současná filozofie umění
ZK-3-
3
TT0002 Základní pojmy teorie architektury
ZK-3-
Předmět není vypsán
ZK-3-
Předmět není vypsán
3
TN0001 Základy novověké vědy a filozofie
ZK-3-
3
SZ0013 Diplomová práce
ZK-25-
25
M0003 Seminář k diplomové práci I - praktický 1
Z-3-
3
M0004 Seminář k diplomové práci I - praktický 2
Z-5-
5
M0005 Seminář k diplomové práci II - k textové části 1
Z-5-
5
M0006 Seminář k diplomové práci II - k textové části 2
Z-2-
2
SZ0012 Státní závěrečná zkouška z dějin umění
ZK-0-
0
SZ0011 Státní závěrečná zkouška ze stavitelství
ZK-0-
0
A1K* Architektura 1 - klauzurní projekt
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
70
A1S* Architektura 1- semestrální práce
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
81
Minimální počet kreditů 310
Povinně volitelné předměty
8207 Výtvarný Modul 1
Z-4-
4
8208 Výtvarný modul 2
Z-4-
4
Minimální počet kreditů 8
Počet předepsaných kreditů celkem 318
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 42
Celkový počet kreditů 360
Platnost dat k 27. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan413.html