UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér fotografie II

Studijní obor: Grafika a vizuální komunikace (8206T106) Úvodní stránka
Studijní program: Výtvarná umění (N8206) Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty
N0001 Seminář k diplomové práci
Z-1-
1
SZ0006 Státní zkouška z dějin umění
ZK-4-
4
SZ0007 Obhajoba diplomové práce
ZK-25-
25
TN0009 Seminář k dějinám filosofie umění
ZK-3-
3
TN0003-4 Teorie designu
ZK-3-
ZK-3-
6
TN0001 Základy novověké vědy a filozofie
ZK-3-
3
TN0010 Seminář k současné filosofii umění
ZK-3-
3
TN0007 Intermédia a kyberkultura
ZK-3-
3
TB0024 Teorie fotografie, filmu a videa
ZK-3-
3
G6K* Ateliér-klauzurní projekt
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
21
G6S* Ateliér-semestrální práce
ZK-10-
ZK-10-
ZK-10-
30
5139-40 Autorský projekt
ZK-2-
ZK-2-
4
Minimální počet kreditů 106
Počet předepsaných kreditů celkem 106
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů -6
Celkový počet kreditů 100

N56 #

Platnost dat k 27. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan375.html