UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér Fotografie II

Studijní obor: Grafika a vizuální komunikace (8206R106) Úvodní stránka
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty
SZ0004 SZZ z dějin umění
ZK-4-
4
SZ0005 Obhajoba bakalářské práce
ZK-7-
7
B0001 Seminář k bakalářské práci
Z-1-
1
TB0002 Moderní umění 1. poloviny 20. století
ZK-3-
3
TB0006 Design 19. století
ZK-3-
3
TB0003 Umění 2. poloviny 20. století
ZK-3-
3
TB0001 Současná filozofie umění
ZK-3-
3
TB0007 Design 1. poloviny 20. století
ZK-3-
3
TB0004 Seminář k současnému umění
ZK-3-
3
TB0008 Design 2. poloviny 20. století
ZK-3-
3
TB0021 Grafický design 20. století
ZK-2-
2
TB0027 Proměny úpravy obsahu 1
ZK-3-
3
TB0028 Proměny úpravy obsahu 2
ZK-3-
3
G6K* Ateliér-klauzurní projekt
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
49
G6S* Ateliér-semestrální práce
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
63
800* Cizí jazyk
Z-1-
ZK-2-
Z-1-
ZK-2-
Z-1-
ZK-2-
9
2674 Prezentační dovednosti
ZK-2-
2
277* Adobe Illustrator + Photoshop - základy
Z-2-
ZK-2-
4
TB0029 Kapitoly z populární kultury
ZK-3-
3
2727 Management umění
ZK-3-
3
155* Nauka o písmu
Z-1-
ZK-2-
3
1611 Technická redakce tiskovin
ZK-2-
2
709* Tvorba tiskovin
ZK-2-
Z-1-
3
1561 Typografie 1
Z-1-
1
1562 Typografie 2
ZK-2-
2
277VR* Virtuální realita
Z-2-
ZK-2-
4
1601 Základy polygrafie
ZK-2-
2
2771-2 Základy 3D Animace
ZK-2-
ZK-2-
4
Minimální počet kreditů 195
Počet předepsaných kreditů celkem 195
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 15
Celkový počet kreditů 210

B56 #

Platnost dat k 27. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan373.html