UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér Fotografie II – 3. ročník

Studijní obor: Grafika a vizuální komunikace (8206R106) Úvodní stránka
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Ateliér-klauzurní projekt
 
G6K5 ZK 7 G6K6 ZK 7
Ateliér-semestrální práce
 
G6S5 ZK 9 G6S6 ZK 9
Cizí jazyk 8005 Z 1 8006 ZK 2
Management umění 2727 ZK 3
Minimální počet kreditů za semestr 20 18
Počet předepsaných kreditů celkem 20 18
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 6.25 8.25
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.25 26.25

B56 #

Platnost dat k 6. 1. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan373-3.html