UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér Fotografie II – 2. ročník

Studijní obor: Grafika a vizuální komunikace (8206R106) Úvodní stránka
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Design 1. poloviny 20. století TB0007 ZK 3
Seminář k současnému umění
 
TB0004 ZK 3
Design 2. poloviny 20. století
 
TB0008 ZK 3
Grafický design 20. století
 
TB0021 ZK 2
Proměny úpravy obsahu 1 TB0027 ZK 3
Proměny úpravy obsahu 2
 
TB0028 ZK 3
Ateliér-klauzurní projekt
 
G6K3 ZK 7 G6K4 ZK 7
Ateliér-semestrální práce
 
G6S3 ZK 9 G6S4 ZK 9
Cizí jazyk 8003 Z 1 8004 ZK 2
Typografie 1 1561 Z 1
Typografie 2
 
1562 ZK 2
Základy 3D Animace 2771 ZK 2 2772 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 26 33
Počet předepsaných kreditů celkem 26 33
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 0.25 -6.75
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.25 26.25

B56 #

Platnost dat k 6. 1. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan373-2.html