UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér Fotografie II – 1. ročník

Studijní obor: Grafika a vizuální komunikace (8206R106) Úvodní stránka
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Moderní umění: 1900-1945
 
TB0002 ZK 3
Design 19. století TB0006 ZK 3
Umění po roce 1945
 
TB0003 ZK 3
Současná filozofie umění TB0001 ZK 3
Ateliér-klauzurní projekt
 
G6K1 ZK 7 G6K2 ZK 7
Ateliér-semestrální práce
 
G6S1 ZK 9 G6S2 ZK 9
Cizí jazyk 8001 Z 1 8002 ZK 2
Prezentační dovednosti 2674 ZK 2
Adobe Illustrator + Photoshop - základy
 
2773 Z 2 2774 ZK 2
Kapitoly z populární kultury TB0029 ZK 3
Nauka o písmu 1551 Z 1 1552 ZK 2
Technická redakce tiskovin
 
1611 ZK 2
Tvorba tiskovin
 
7093 ZK 2 7094 Z 1
Virtuální realita
 
2775 Z 2 2776 ZK 2
Základy polygrafie 1601 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 31 39
Počet předepsaných kreditů celkem 31 39
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -4.75 -12.75
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.25 26.25

B56 #

Platnost dat k 6. 1. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan373-1.html