UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán D - Výtvarná umění – 1. ročník

Studijní obor: Grafika a vizuální komunikace (8206V106) Katedra grafiky I
Studijní program: Výtvarná umění (P8206) Typ studia: Doktorské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Seminář k disertační práci
 
DV0001 ZK DV0002 ZK
Společná teoretická výuka
 
DV0011 Z DV0012 Z
Umělecká, odborná a pedagogická činnost
 
DV0021 Z DV0022 Z
Doktorské kolokvium
 
DV0031 Z
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 0 0
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 0 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 0 0
Platnost dat k 29. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan297-1.html