UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán D - Výtvarná umění – 2. ročník

Studijní obor: Výtvarná tvorba (8206V108) Katedra volného umění
Studijní program: Výtvarná umění (P8206) Typ studia: Doktorské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Seminář k disertační práci
 
DV0003 ZK DV0004 ZK
Cizí jazyk
 
DV0041 ZK
Umělecká, odborná a pedagogická činnost
 
DV0023 Z DV0024 Z
Doktorské kolokvium
 
DV0032 Z
Doktorské kolegium DV0013 Z DV0014 Z
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 0 0
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 0 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 0 0
Platnost dat k 6. 12. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan295-2.html