UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán D - Výtvarná umění

Studijní obor: Design (8206V100) Katedra designu
Studijní program: Výtvarná umění (P8206) Typ studia: Doktorské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty
DV000* Seminář k disertační práci
ZK--
ZK--
ZK--
ZK--
ZK--
0
DV0011-12 Společná teoretická výuka
Z--
Z--
0
DV0041 Cizí jazyk
ZK--
0
DV002* Umělecká, odborná a pedagogická činnost
Z--
Z--
Z--
Z--
Z--
0
DV003* Doktorské kolokvium
Z--
Z--
0
DV0013-14 Doktorské kolegium
Z--
Z--
0
D001 Státní doktorská zkouška
ZK--
0
D002 Obhajoba doktorské práce
ZK--
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 0
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 0
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan294.html