UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán D - Výtvarná umění – 3. ročník

Studijní obor: Design (8206V100) Katedra designu
Studijní program: Výtvarná umění (P8206) Typ studia: Doktorské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Seminář k disertační práci
 
DV0005 ZK
Umělecká, odborná a pedagogická činnost
 
DV0025 Z
Státní doktorská zkouška
 
D001 ZK
Obhajoba doktorské práce
 
D002 ZK
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 0 0
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 0 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 0 0
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan294-3.html