UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Zjednodušený studijní plán D - Výtvarná umění

Studijní obor: Architektonická tvorba (8206V001) Katedra architektury
Studijní program: Výtvarná umění (P8206) Typ studia: Doktorské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu Zakončení Kredity
1. semestr
DV0001 Seminář k disertační práci 1 ZK
DV0011 Společná teoretická výuka 1 Z
DV0021 Umělecká, odborná a pedagogická činnost 1 Z
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 0
2. semestr
DV0002 Seminář k disertační práci 2 ZK
DV0012 Společná teoretická výuka 2 Z
DV0022 Umělecká, odborná a pedagogická činnost 2 Z
DV0031 Doktorské kolokvium 1 Z
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 0
3. semestr
DV0003 Seminář k disertační práci 3 ZK
DV0023 Umělecká, odborná a pedagogická činnost 3 Z
DV0013 Společná teoretická výuka 3 Z
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 0
4. semestr
DV0004 Seminář k disertační práci 4 ZK
DV0041 Cizí jazyk ZK
DV0024 Umělecká, odborná a pedagogická činnost 4 Z
DV0032 Doktorské kolokvium 2 Z
DV0014 Společná teoretická výuka 4 Z
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 0
5. semestr
DV0005 Seminář k disertační práci 5 ZK
DV0025 Umělecká, odborná a pedagogická činnost 5 Z
D001 Státní doktorská zkouška ZK
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 0
6. semestr
D002 Obhajoba doktorské práce ZK
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 0
Platnost dat k 17. 9. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan293-ects.html