UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán D - Teorie a dějiny moderního a současného umění

Studijní obor: Teorie a dějiny moderního a současného umění (8101V007) Teorie a dějiny umění
Studijní program: Teorie a dějiny výtvarných umění (P8101) Typ studia: Doktorské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty
DT001* Aktuální problémy teorie a metodologie dějin umění
ZK--
ZK--
0
DT0061 Cizí jazyk
ZK--
0
DT003* Doktorské kolegium
Z--
Z--
Z--
Z--
Z--
Z--
0
DT005* Doktorské kolokvium
Z--
Z--
Z--
0
D002 Obhajoba doktorské práce
ZK--
0
DT002* Seminář k disertační práci
Z--
Z--
Z--
Z--
Z--
Z--
0
D001 Státní doktorská zkouška
ZK--
0
DT000* Úvod do teorie vědy
ZK--
ZK--
0
DT004* Vědecká, odborná a pedagogická činnosti
Z--
Z--
Z--
Z--
Z--
Z--
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 0
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 0
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan261.html