UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Zjednodušený studijní plán D - Teorie a dějiny moderního a současného umění

Studijní obor: Teorie a dějiny moderního a současného umění (8101V007) Teorie a dějiny umění
Studijní program: Teorie a dějiny výtvarných umění (P8101) Typ studia: Doktorské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu Zakončení Kredity
1. semestr
DT0031 Doktorské kolegium Z
DT0021 Seminář k disertační práci Z
DT0001 Úvod do teorie vědy ZK
DT0041 Vědecká, odborná a pedagogická činnosti Z
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 0
2. semestr
DT0032 Doktorské kolegium Z
DT0051 Doktorské kolokvium Z
DT0022 Seminář k disertační práci Z
DT0002 Úvod do teorie vědy ZK
DT0042 Vědecká, odborná a pedagogická činnosti Z
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 0
3. semestr
DT0011 Aktuální problémy teorie a metodologie dějin umění ZK
DT0033 Doktorské kolegium Z
DT0023 Seminář k disertační práci Z
DT0043 Vědecká, odborná a pedagogická činnosti Z
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 0
4. semestr
DT0012 Aktuální problémy teorie a metodologie dějin umění ZK
DT0034 Doktorské kolegium Z
DT0052 Doktorské kolokvium Z
DT0024 Seminář k disertační práci Z
DT0044 Vědecká, odborná a pedagogická činnosti Z
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 0
5. semestr
DT0035 Doktorské kolegium Z
DT0025 Seminář k disertační práci Z
DT0045 Vědecká, odborná a pedagogická činnosti Z
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 0
6. semestr
DT0061 Cizí jazyk ZK
DT0036 Doktorské kolegium Z
DT0053 Doktorské kolokvium Z
DT0026 Seminář k disertační práci Z
DT0046 Vědecká, odborná a pedagogická činnosti Z
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 0
7. semestr
D001 Státní doktorská zkouška ZK
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 0
8. semestr
D002 Obhajoba doktorské práce ZK
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 0
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan261-ects.html