UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán D - Teorie a dějiny moderního a současného umění – 4. ročník

Studijní obor: Teorie a dějiny moderního a současného umění (8101V007) Dějiny umění a estetiky
Studijní program: Teorie a dějiny výtvarných umění (P8101) Typ studia: Doktorské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Obhajoba doktorské práce
 
D002 ZK
Státní doktorská zkouška
 
D001 ZK
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 0 0
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 0 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 0 0
Platnost dat k 30. 11. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan261-4.html