UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán D - Teorie a dějiny moderního a současného umění – 3. ročník

Studijní obor: Teorie a dějiny moderního a současného umění (8101V007) Dějiny umění a estetiky
Studijní program: Teorie a dějiny výtvarných umění (P8101) Typ studia: Doktorské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Cizí jazyk
 
DT0061 ZK
Doktorské kolegium DT0035 Z DT0036 Z
Doktorské kolokvium
 
DT0053 Z
Seminář k disertační práci DT0025 Z DT0026 Z
Vědecká, odborná a pedagogická činnosti DT0045 Z DT0046 Z
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 0 0
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 0 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 0 0
Platnost dat k 30. 11. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan261-3.html