UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán D - Teorie a dějiny moderního a současného umění – 1. ročník

Studijní obor: Teorie a dějiny moderního a současného umění (8101V007) Dějiny umění a estetiky
Studijní program: Teorie a dějiny výtvarných umění (P8101) Typ studia: Doktorské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Doktorské kolegium
 
DT0031 Z DT0032 Z
Doktorské kolokvium
 
DT0051 Z
Seminář k disertační práci DT0021 Z DT0022 Z
Úvod do teorie vědy
 
DT0001 ZK DT0002 ZK
Vědecká, odborná a pedagogická činnosti DT0041 Z DT0042 Z
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 0 0
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 0 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 0 0
Platnost dat k 30. 11. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan261-1.html