UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Teorie a dějiny a moderního a současného umění

Studijní obor: Teorie a dějiny moderního a současného umění (8101T007) Teorie a dějiny umění
Studijní program: Teorie a dějiny výtvarných umění (N8101) Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty
TT0005 Seminář k dějinám moderního umění a designu
ZK-4-
4
TN0005 Vizuální studia
ZK-3-
3
TT0004 Muzeum a kurátor I
Z-2-
2
TB0002 Moderní umění 1. poloviny 20. století
ZK-3-
3
TN0003 Teorie designu 1
ZK-3-
3
TB0006 Design 19. století
ZK-3-
3
TT0001 Uměleckohistorické metodologie I.
ZK-2-
2
TB0001 Současná filozofie umění
ZK-3-
3
TT0006 Uměleckohistorické metodologie II
ZK-3-
3
TT0007 Analýza a interpretace architektonického díla
ZK-2-
Předmět není vypsán
ZK-2-
Předmět není vypsán
2
TB0003 Umění 2. poloviny 20. století
ZK-3-
3
TN0008 Současné umění
ZK-3-
3
TT0008 Seminář metodologie umělecké kritiky
ZK-4-
4
TB0004 Seminář k současnému umění
ZK-3-
3
TN0010 Seminář k současné filosofii umění
ZK-3-
3
TM0002 Architektura 19. století
ZK-3-
3
TM0005 Architektura po roce 1945
ZK-3-
Předmět není vypsán
ZK-3-
Předmět není vypsán
3
TB0008 Design 2. poloviny 20. století
ZK-3-
3
TB0007 Design 1. poloviny 20. století
ZK-3-
3
TB0023 Současná teorie umění
ZK-3-
3
TT0003 Týmový projekt
ZK-4-
4
TN0007 Intermédia a kyberkultura
ZK-3-
3
TM0004 Architektura 20. století
ZK-3-
3
TM0007 Seminář k současné architektuře
ZK-4-
Předmět není vypsán
ZK-4-
Předmět není vypsán
4
TT0009 Metodologie umělecké kritiky
ZK-3-
3
N19* Ateliérová stáž
Z-4-
Z-4-
8
TT0012 Exkurze
Z-2-
2
N182 Odborná praxe
Z-3-
3
TT0013 Muzeum a kurátor II
ZK-3-
3
N17* Diplomový seminář
ZK-6-
ZK-12-
18
SZ0008 Státní závěrečná zkouška - Dějiny moderního a současného umění
ZK-0-
0
SZ0009 Státní závěrečná zkouška - Teorie moderního a současného umění
ZK-0-
0
SZ0010 Státní závěrečná zkouška - Obhajoba diplomové práce
ZK-0-
0
Minimální počet kreditů 110
Počet předepsaných kreditů celkem 110
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 3
Celkový počet kreditů 113
Platnost dat k 27. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan219.html