UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Zjednodušený studijní plán Teorie a dějiny a moderního a současného umění

Studijní obor: Teorie a dějiny moderního a současného umění (8101T007) Dějiny umění a estetiky
Studijní program: Teorie a dějiny výtvarných umění (N8101) Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu Zakončení Kredity
1. semestr
TT0005 Seminář k dějinám moderního umění a designu ZK 4
TN0005 Vizuální studia ZK 3
TT0004 Muzeum a kurátor I Z 2
TN0003 Teorie designu 1 ZK 3
TB0006 Design 19. století ZK 3
TT0001 Uměleckohistorické metodologie I. ZK 2
TN0008 Současné umění ZK 3
TT0003 Týmový projekt ZK 4
TT0009 Metodologie umělecké kritiky ZK 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.25
2. semestr
TB0002 Moderní umění: 1900-1945 ZK 3
TB0001 Současná filozofie umění ZK 3
TT0006 Uměleckohistorické metodologie II ZK 3
TT0007 Analýza a interpretace architektonického díla ZK 2
TB0003 Umění po roce 1945 ZK 3
TT0008 Seminář metodologie umělecké kritiky ZK 4
TN0010 Seminář k současné filosofii umění ZK 3
TM0002 Architektura 19. století ZK 3
TM0005 Architektura po roce 1945 ZK 3
TB0008 Design 2. poloviny 20. století ZK 3
TM0007 Seminář k současné architektuře ZK 4
N193 Ateliérová stáž I Z 4
TT0012 Exkurze Z 2
TT0013 Muzeum a kurátor II ZK 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.25
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 43
3. semestr
TB0007 Design 1. poloviny 20. století ZK 3
TB0023 Kapitoly ze současné filosofie a teorie umění ZK 3
TN0007 Intermédia a kyberkultura ZK 3
TM0004 Architektura 20. století ZK 3
N194 Ateliérová stáž II Z 4
N182 Odborná praxe Z 3
N171 Diplomový seminář I ZK 6
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.25
4. semestr
TT0007 Analýza a interpretace architektonického díla ZK 2
TB0004 Seminář k současnému umění ZK 3
TM0005 Architektura po roce 1945 ZK 3
TM0007 Seminář k současné architektuře ZK 4
N172 Diplomový seminář II ZK 12
SZ0008 SZZ - Dějiny moderního a současného umění ZK 0
SZ0009 SZZ - Teorie moderního a současného umění ZK 0
SZ0010 SZZ - Obhajoba diplomové práce ZK 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.25
Platnost dat k 30. 11. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan219-ects.html