UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Zjednodušený studijní plán Ateliér grafického designu a vizuální komunikace

Studijní obor: Grafika a vizuální komunikace (8206T106) Katedra grafiky I
Studijní program: Výtvarná umění (N8206) Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu Zakončení Kredity
1. semestr
TN0009 Seminář k dějinám filosofie umění ZK 3
TN0003 Teorie designu 1 ZK 3
TN0001 Základy novověké vědy a filozofie ZK 3
G3KN1 Grafický design a vizuální komunikace-klauzurní projekt 1 ZK 7
G3SN1 Grafický design a vizuální komunikace-semestrální práce 1 ZK 10
5123 Autorský projekt 1 ZK 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 25
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 28
2. semestr
TN0004 Teorie designu 2 ZK 3
TN0010 Seminář k současné filosofii umění ZK 3
G3KN2 Grafický design a vizualní komunikace-klauzurní projekt 2 ZK 7
G3SN2 Grafický design a vizuální komunikace-semestrální práce 2 ZK 10
5124 Autorský projekt 2 ZK 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 25
3. semestr
G3KN3 Grafický design a vizualní komunikace-klauzurní projekt 3 ZK 7
G3SN3 Grafický design a vizuální komunikace-semestrální práce 3 ZK 10
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 25
4. semestr
N0001 Seminář k diplomové práci Z 1
SZ0006 Státní zkouška z dějin umění ZK 4
SZ0007 Obhajoba diplomové práce ZK 25
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 25
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 30
Platnost dat k 1. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan216-ects.html