UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér tvorby písma a typografie – 1. ročník

Studijní obor: Grafika a vizuální komunikace (8206T106) Katedra grafiky I
Studijní program: Výtvarná umění (N8206) Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Seminář k dějinám filosofie umění
 
TN0009 ZK 3
Teorie designu
 
TN0003 ZK 3 TN0004 ZK 3
Základy novověké vědy a filozofie TN0001 ZK 3
Seminář k současné filosofii umění
 
TN0010 ZK 3
Tvorba písma a typografie - klauzurní projekt
 
G2KN1 ZK 7 G2KN2 ZK 7
Tvorba písma a typografie - semestrální práce
 
G2SN1 ZK 10 G2SN2 ZK 10
Autorský projekt
 
5121 ZK 2 5122 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 28 25
Počet předepsaných kreditů celkem 28 25
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -3 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 25 25
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan215-1.html