UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér ilustrace a grafiky – 2. ročník

Studijní obor: Grafika a vizuální komunikace (8206T106) Katedra grafiky I
Studijní program: Výtvarná umění (N8206) Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Seminář k diplomové práci N0001 Z 1
Státní zkouška z dějin umění
 
SZ0006 ZK 4
Obhajoba diplomové práce
 
SZ0007 ZK 25
Ilustrace a grafika - klauzurní projekt
 
G1KN3 ZK 7
Ilustrace a grafika - semestrální práce
 
G1SN3 ZK 10
Minimální počet kreditů za semestr 17 30
Počet předepsaných kreditů celkem 17 30
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 8 -5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 25 25
Platnost dat k 28. 6. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan214-2.html