UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér designu oděvu a obuvi – 2. ročník

Studijní obor: Design (8206T100) Katedra užitého umění I
Studijní program: Výtvarná umění (N8206) Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Seminář k diplomové práci
 
N0001 Z 1
Státní zkouška z dějin umění
 
SZ0006 ZK 4
Obhajoba diplomové práce
 
SZ0007 ZK 25
Design oděvu a obuvi - klauzurní projekt
 
U5KN3 ZK 7
Design oděvu a obuvi - semestrální práce
 
U5SN3 ZK 10
Minimální počet kreditů za semestr 17 30
Počet předepsaných kreditů celkem 17 30
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 8.5 -4.5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 25.5 25.5
Platnost dat k 1. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan212-2.html