UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér designu oděvu a obuvi – 1. ročník

Studijní obor: Design (8206T100) Katedra užitého umění I
Studijní program: Výtvarná umění (N8206) Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Seminář k dějinám filosofie umění TN0009 ZK 3
Teorie designu TN0003 ZK 3 TN0004 ZK 3
Základy novověké vědy a filozofie TN0001 ZK 3
Seminář k současné filosofii umění TN0010 ZK 3
Design oděvu a obuvi - klauzurní projekt
 
U5KN1 ZK 7 U5KN2 ZK 7
Design oděvu a obuvi - semestrální práce
 
U5SN1 ZK 10 U5SN2 ZK 10
Styl, koncept a marketing módní tvorby 2891 Z 1 2892 Z 1
Autorský projekt 5115 ZK 2 5116 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 29 26
Počet předepsaných kreditů celkem 29 26
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -3.5 -0.5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 25.5 25.5
Platnost dat k 25. 9. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan212-1.html