UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Zjednodušený studijní plán Ateliér módní tvorby

Studijní obor: Design (8206T100) Katedra užitého umění I
Studijní program: Výtvarná umění (N8206) Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu Zakončení Kredity
1. semestr
TN0009 Seminář k dějinám filosofie umění ZK 3
TN0003 Teorie designu 1 ZK 3
TN0001 Základy novověké vědy a filozofie ZK 3
U4KN1 Módní tvorba-klauzurní projekt 1 ZK 7
U4SN1 Módní tvorba-semestrální práce 1 ZK 10
2891 Koncept, styl a marketing módní tvorby 1 Z 1
5113 Autorský projekt 1 ZK 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 25.5
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 29
2. semestr
TN0004 Teorie designu 2 ZK 3
TN0010 Seminář k současné filosofii umění ZK 3
U4KN2 Módní tvorba-klauzurní projekt 2 ZK 7
U4SN2 Módní tvorba-semestrální práce 2 ZK 10
2892 Koncept, styl a marketing módní tvorby 2 Z 1
5114 Autorský projekt 2 ZK 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 25.5
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 26
3. semestr
U4KN3 Módní tvorba-klauzurní projekt 3 ZK 7
U4SN3 Módní tvorba-semestrální práce 3 ZK 10
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 25.5
4. semestr
N0001 Seminář k diplomové práci Z 1
SZ0006 Státní zkouška z dějin umění ZK 4
SZ0007 Obhajoba diplomové práce ZK 25
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 25.5
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 30
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan211-ects.html