UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér módní tvorby – 1. ročník

Studijní obor: Design (8206T100) Katedra užitého umění I
Studijní program: Výtvarná umění (N8206) Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Seminář k dějinám filosofie umění
 
TN0009 ZK 3
Teorie designu
 
TN0003 ZK 3 TN0004 ZK 3
Základy novověké vědy a filozofie TN0001 ZK 3
Seminář k současné filosofii umění
 
TN0010 ZK 3
Módní tvorba - klauzurní projekt
 
U4KN1 ZK 7 U4KN2 ZK 7
Módní tvorba - semestrální práce
 
U4SN1 ZK 10 U4SN2 ZK 10
Styl, koncept a marketing módní tvorby
 
2891 Z 1 2892 Z 1
Autorský projekt
 
5113 ZK 2 5114 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 29 26
Počet předepsaných kreditů celkem 29 26
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -3.5 -0.5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 25.5 25.5
Platnost dat k 1. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan211-1.html