UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér skla – 1. ročník

Studijní obor: Design (8206T100) Katedra užitého umění I
Studijní program: Výtvarná umění (N8206) Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Seminář k dějinám filosofie umění TN0009 ZK 3
Teorie designu TN0003 ZK 3 TN0004 ZK 3
Základy novověké vědy a filozofie TN0001 ZK 3
Seminář k současné filosofii umění TN0010 ZK 3
Sklo - klauzurní projekt
 
U1KN1 ZK 7 U1KN2 ZK 7
Sklo - semestrální práce
 
U1SN1 ZK 10 U1SN2 ZK 10
Autorský projekt 5107 ZK 2 5108 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 28 25
Počet předepsaných kreditů celkem 28 25
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -3 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 25 25
Platnost dat k 25. 9. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan208-1.html