UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Zjednodušený studijní plán Ateliér fotografie

Studijní obor: Výtvarná tvorba (8206T108) Katedra volného umění
Studijní program: Výtvarná umění (N8206) Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu Zakončení Kredity
1. semestr
TN0001 Základy novověké vědy a filozofie ZK 3
TN0009 Seminář k dějinám filosofie umění ZK 3
TN0008 Současné umění ZK 3
V5KN1 Fotografie - klauzurní projekt 1 ZK 7
V5SN1 Fotografie - semestrální práce 1 ZK 11
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 27
2. semestr
TN0010 Seminář k současné filosofii umění ZK 3
V5KN2 Fotografie - klauzurní projekt 2 ZK 7
V5SN2 Fotografie - semestrální práce 2 ZK 11
5137 Autorský projekt ZK 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26
3. semestr
TN0007 Intermédia a kyberkultura ZK 3
V5KN3 Fotografie - klauzurní projekt 3 ZK 7
V5SN3 Fotografie - semestrální práce 3 ZK 11
6109 Společný projekt ZK 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26
4. semestr
N0001 Seminář k diplomové práci Z 1
SZ0006 Státní zkouška z dějin umění ZK 4
SZ0007 Obhajoba diplomové práce ZK 25
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 30
Platnost dat k 30. 11. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan207-ects.html