UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Zjednodušený studijní plán Ateliér supermédií

Studijní obor: Výtvarná tvorba (8206T108) Katedra volného umění
Studijní program: Výtvarná umění (N8206) Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu Zakončení Kredity
1. semestr
TN0001 Základy novověké vědy a filozofie ZK 3
TN0009 Seminář k dějinám filosofie umění ZK 3
TN0008 Současné umění ZK 3
V4KN1 Supermédia - klauzurní projekt 1 ZK 7
V4SN1 Supermédia - semestrální práce 1 ZK 11
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 27
2. semestr
TN0010 Seminář k současné filosofii umění ZK 3
V4KN2 Supermédia - klauzurní projekt 2 ZK 7
V4SN2 Supermédia - semestrální práce 2 ZK 11
5135 Autorský projekt ZK 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26
3. semestr
TN0007 Intermédia a kyberkultura ZK 3
V4KN3 Supermédia - klauzurní projekt 3 ZK 7
V4SN3 Supermédia - semestrální práce 3 ZK 11
6107 Společný projekt ZK 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26
4. semestr
N0001 Seminář k diplomové práci Z 1
SZ0006 Státní zkouška z dějin umění ZK 4
SZ0007 Obhajoba diplomové práce ZK 25
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 30
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan206-ects.html