UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér intermediální konfrontace – 2. ročník

Studijní obor: Výtvarná tvorba (8206T108) Katedra volného umění
Studijní program: Výtvarná umění (N8206) Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Seminář k diplomové práci
 
N0001 Z 1
Státní zkouška z dějin umění
 
SZ0006 ZK 4
Obhajoba diplomové práce
 
SZ0007 ZK 25
Intermédia a kyberkultura TN0007 ZK 3
Intermediální konfrontace-klauzurní projekt
 
V3KN3 ZK 7
Intermediální konfrontace-semestrální práce
 
V3SN3 ZK 11
Společný projekt
 
6105 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 23 30
Počet předepsaných kreditů celkem 23 30
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3 -4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26 26
Platnost dat k 5. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan205-2.html