UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér malby – 1. ročník

Studijní obor: Výtvarná tvorba (8206T108) Katedra volného umění
Studijní program: Výtvarná umění (N8206) Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Základy novověké vědy a filozofie TN0001 ZK 3
Seminář k dějinám filosofie umění TN0009 ZK 3
Současné umění TN0008 ZK 3
Seminář k současné filosofii umění
 
TN0010 ZK 3
Malba-klauzurní projekt
 
V2KN1 ZK 7 V2KN2 ZK 7
Malba-semestrální práce
 
V2SN1 ZK 11 V2SN2 ZK 11
Autorský projekt
 
5131 ZK 3
Minimální počet kreditů za semestr 27 24
Počet předepsaných kreditů celkem 27 24
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -1 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26 26
Platnost dat k 11. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan204-1.html