UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér sochařství

Studijní obor: Výtvarná tvorba (8206T108) Katedra volného umění
Studijní program: Výtvarná umění (N8206) Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty
N0001 Seminář k diplomové práci
Z-1-
1
SZ0006 Státní zkouška z dějin umění
ZK-4-
4
SZ0007 Obhajoba diplomové práce
ZK-25-
25
TN0001 Základy novověké vědy a filozofie
ZK-3-
3
TN0009 Seminář k dějinám filosofie umění
ZK-3-
3
TN0008 Současné umění
ZK-3-
3
TN0010 Seminář k současné filosofii umění
ZK-3-
3
TN0007 Intermédia a kyberkultura
ZK-3-
3
V1K* Socha - klauzurní projekt
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
21
V1S* Sochařství-semestrální práce
ZK-11-
ZK-11-
ZK-11-
33
5129 Autorský projekt
ZK-3-
3
6101 Společný projekt
ZK-2-
2
Minimální počet kreditů 104
Počet předepsaných kreditů celkem 104
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 104
Platnost dat k 27. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan203.html