UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér produktového designu – 1. ročník

Studijní obor: Design (8206T100) Katedra designu
Studijní program: Výtvarná umění (N8206) Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Seminář k dějinám filosofie umění
 
TN0009 ZK 3
Teorie designu
 
TN0003 ZK 3 TN0004 ZK 3
Základy novověké vědy a filozofie TN0001 ZK 3
Seminář k současné filosofii umění
 
TN0010 ZK 3
Produktový design - klauzurní projekt
 
D3KN1 ZK 7 D3KN2 ZK 7
Produktový design - semestrální práce
 
D3SN1 ZK 10 D3SN2 ZK 10
Autorský projekt
 
5105 ZK 2 5106 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 28 25
Počet předepsaných kreditů celkem 28 25
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -3 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 25 25
Platnost dat k 30. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan202-1.html