UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér architektury IV – 1. ročník

Studijní obor: Architektonická tvorba (8206T001) Katedra architektury
Studijní program: Výtvarná umění (N8206) Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Historické nosné konstrukce a jejich tektonika 1865 Z 1 1866 ZK 2
Urbanismus - teorie a město 1145 ZK 3 1146 ZK 3
Denní a umělé osvětlení 1 1771 ZK 2
Ochrana a rekonstrukce památek 1781 ZK 2 Zapsat
Akustika a elektroakustika 1 1761 ZK 2
Architektura 20. století TM0004 ZK 3
Základy novověké vědy a filozofie TN0001 ZK 3
Architektura po roce 1945 TM0005 ZK 3 Zapsat
Česká architektura 19. století TM0003 ZK 3 Předmět není vypsán
Seminář k současné architektuře TM0007 ZK 4 Zapsat
Komplexní jevy v architektuře a urbanismu TM0008 ZK 3 Zapsat
Architektura 4 - klauzurní projekt
 
A4KN1 ZK 7 A4KN2 ZK 7
Architektura 4 - semestrální práce
 
A4SN1 ZK 10 A4SN2 ZK 10
Minimální počet kreditů za semestr 29 24
Počet předepsaných kreditů celkem 29 24
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -3.166666666666668 1.8333333333333321
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 25.833333333333332 25.833333333333332
Platnost dat k 11. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan199-1.html