UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér architektury III – 1. ročník

Studijní obor: Architektonická tvorba (8206T001) Katedra architektury
Studijní program: Výtvarná umění (N8206) Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Historické nosné konstrukce a jejich tektonika 1865 Z 1 1866 ZK 2
Urbanismus - teorie a město 1145 ZK 3 1146 ZK 3
Denní a umělé osvětlení 1 1771 ZK 2
Ochrana a rekonstrukce památek
 
1781 ZK 2 Předmět není vypsán
Akustika a elektroakustika 1
 
1761 ZK 2
Architektura 20. století TM0004 ZK 3
Základy novověké vědy a filozofie TN0001 ZK 3
Architektura po roce 1945
 
TM0005 ZK 3 Předmět není vypsán
Česká architektura 19. století
 
TM0003 ZK 3 Předmět není vypsán
Seminář k současné architektuře
 
TM0007 ZK 4 Předmět není vypsán
Komplexní jevy v architektuře a urbanismu
 
TM0008 ZK 3 Předmět není vypsán
Architektura 3 - klauzurní projekt
 
A3KN1 ZK 7 A3KN2 ZK 7
Architektura 3 - semestrální práce
 
A3SN1 ZK 10 A3SN2 ZK 10
Minimální počet kreditů za semestr 29 24
Počet předepsaných kreditů celkem 29 24
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -3.166666666666668 1.8333333333333321
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 25.833333333333332 25.833333333333332
Platnost dat k 1. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan198-1.html