UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér architektury II

Studijní obor: Architektonická tvorba (8206T001) Katedra architektury
Studijní program: Výtvarná umění (N8206) Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty
186* Historické nosné konstrukce a jejich tektonika
Z-1-
ZK-2-
3
114* Urbanismus - teorie a město
ZK-3-
ZK-3-
ZK-3-
ZK-3-
12
1771 Denní a umělé osvětlení 1
ZK-2-
2
1781 Ochrana a rekonstrukce památek
ZK-2-
Předmět není vypsán
ZK-2-
Předmět není vypsán
2
1761 Akustika a elektroakustika 1
ZK-2-
2
7301 Legislativa ve stavebnictví a příprava pro autorizaci
ZK-2-
Předmět není vypsán
ZK-2-
Předmět není vypsán
2
TM0004 Architektura 20. století
ZK-3-
3
TN0001 Základy novověké vědy a filozofie
ZK-3-
3
TM0005 Architektura po roce 1945
ZK-3-
Předmět není vypsán
ZK-3-
Předmět není vypsán
3
TM0003 Česká architektura 19. století
ZK-3-
Předmět není vypsán
ZK-3-
Předmět není vypsán
3
TM0007 Seminář k současné architektuře
ZK-4-
Předmět není vypsán
ZK-4-
Předmět není vypsán
4
TM0008 Komplexní jevy v architektuře a urbanismu
ZK-3-
Předmět není vypsán
ZK-3-
Předmět není vypsán
3
N0001 Seminář k diplomové práci
Z-1-
1
SZ0006 Státní zkouška z dějin umění
ZK-4-
4
SZ0007 Obhajoba diplomové práce
ZK-25-
25
A2K* Architektura 2 - klauzurní projekt
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
35
A2S* Architektura 2 - semestrální práce
ZK-10-
ZK-10-
ZK-10-
ZK-10-
ZK-10-
50
Minimální počet kreditů 157
Počet předepsaných kreditů celkem 157
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů -2
Celkový počet kreditů 155
Platnost dat k 5. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan197.html