UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Zjednodušený studijní plán Ateliér architektury I

Studijní obor: Architektonická tvorba (8206T001) Katedra architektury
Studijní program: Výtvarná umění (N8206) Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu Zakončení Kredity
1. semestr
1865 Historické nosné konstrukce a jejich tektonika 1 Z 1
1145 Urbanismus - teorie a město 1 ZK 3
1771 Denní a umělé osvětlení 1 ZK 2
TM0004 Architektura 20. století ZK 3
TN0001 Základy novověké vědy a filozofie ZK 3
A1KN1 Architektura I - klauzurní projekt 1 ZK 7
A1SN1 Architektura I - semestrální práce 1 ZK 10
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 25.833333333333332
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 29
2. semestr
1866 Historické nosné konstrukce a jejich tektonika 2 ZK 2
1146 Urbanismus - teorie a město 2 ZK 3
1781 Ochrana a rekonstrukce památek ZK 2
1761 Akustika, elektroakustika 1 ZK 2
TM0005 Architektura po roce 1945 ZK 3
TM0003 Česká architektura 19. století ZK 3
TM0007 Seminář k současné architektuře ZK 4
TM0008 Komplexní jevy v architektuře a urbanismu ZK 3
A1KN2 Architektura I - klauzurní projekt 2 ZK 7
A1SN2 Architektura I - semestrální práce 2 ZK 10
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 25.833333333333332
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 39
3. semestr
1147 Urbanismus - teorie a město 3 ZK 3
A1KN3 Architektura I - klauzurní projekt 3 ZK 7
A1SN3 Architektura I - semestrální práce 3 ZK 10
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 25.833333333333332
4. semestr
1148 Urbanismus - teorie a město 4 ZK 3
1781 Ochrana a rekonstrukce památek ZK 2
7301 Legislativa ve stavebnictví a příprava pro autorizaci ZK 2
TM0005 Architektura po roce 1945 ZK 3
TM0003 Česká architektura 19. století ZK 3
TM0007 Seminář k současné architektuře ZK 4
TM0008 Komplexní jevy v architektuře a urbanismu ZK 3
A1KN4 Architektura I - klauzurní projekt 4 ZK 7
A1SN4 Architektura I - semestrální práce 4 ZK 10
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 25.833333333333332
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 37
5. semestr
A1KN5 Architektura I - klauzurní projekt 5 ZK 7
A1SN5 Architektura I - semestrální práce 5 ZK 10
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 25.833333333333332
6. semestr
7301 Legislativa ve stavebnictví a příprava pro autorizaci ZK 2
N0001 Seminář k diplomové práci Z 1
SZ0006 Státní zkouška z dějin umění ZK 4
SZ0007 Obhajoba diplomové práce ZK 25
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 25.833333333333332
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 32
Platnost dat k 17. 9. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan196-ects.html