UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér architektury I – 3. ročník

Studijní obor: Architektonická tvorba (8206T001) Katedra architektury
Studijní program: Výtvarná umění (N8206) Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Legislativa ve stavebnictví a příprava pro autorizaci
 
7301 ZK 2 Předmět není vypsán
Seminář k diplomové práci
 
N0001 Z 1
Státní zkouška z dějin umění
 
SZ0006 ZK 4
Obhajoba diplomové práce
 
SZ0007 ZK 25
Architektura 1 - klauzurní projekt
 
A1KN5 ZK 7
Architektura 1- semestrální práce
 
A1SN5 ZK 10
Minimální počet kreditů za semestr 17 30
Počet předepsaných kreditů celkem 17 30
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 8.833333333333332 -4.166666666666668
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 25.833333333333332 25.833333333333332
Platnost dat k 2. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan196-3.html