UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér architektury I – 2. ročník

Studijní obor: Architektonická tvorba (8206T001) Katedra architektury
Studijní program: Výtvarná umění (N8206) Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Urbanismus - teorie a město 1147 ZK 3 1148 ZK 3
Ochrana a rekonstrukce památek
 
1781 ZK 2 Předmět není vypsán
Legislativa ve stavebnictví a příprava pro autorizaci
 
7301 ZK 2 Předmět není vypsán
Architektura po roce 1945
 
TM0005 ZK 3 Předmět není vypsán
Česká architektura 19. století
 
TM0003 ZK 3 Předmět není vypsán
Seminář k současné architektuře
 
TM0007 ZK 4 Předmět není vypsán
Komplexní jevy v architektuře a urbanismu
 
TM0008 ZK 3 Předmět není vypsán
Architektura 1 - klauzurní projekt
 
A1KN3 ZK 7 A1KN4 ZK 7
Architektura 1- semestrální práce
 
A1SN3 ZK 10 A1SN4 ZK 10
Minimální počet kreditů za semestr 20 20
Počet předepsaných kreditů celkem 20 20
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 5.833333333333332 5.833333333333332
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 25.833333333333332 25.833333333333332
Platnost dat k 2. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan196-2.html