UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér grafického designu a nových médií – 1. ročník

Studijní obor: Grafika a vizuální komunikace (8206R106) Katedra grafiky I
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Moderní umění 1. poloviny 20. století
 
TB0002 ZK 3
Design 19. století TB0006 ZK 3
Umění 2. poloviny 20. století
 
TB0003 ZK 3
Současná filozofie umění
 
TB0001 ZK 3
Cizí jazyk
 
8001 Z 1 8002 ZK 2
Prezentační dovednosti 2674 ZK 2
Základy grafických technik
 
7021 Z 1 7022 ZK 2
Nauka o písmu 1551 Z 1 1552 ZK 2
Základy polygrafie 1601 ZK 2
Technická redakce tiskovin
 
1611 ZK 2
Adobe Illustrator + Photoshop - základy
 
2773 Z 2 2774 ZK 2
Tvorba tiskovin
 
7093 ZK 2 7094 Z 1
Virtuální realita
 
2775 Z 2 2776 ZK 2
Fotografie - základy 7070 ZK 2
Grafický design a nová média - klauzurní projekt
 
G5K1 ZK 7 G5K2 ZK 7
Grafický design a nová média - semestrální práce
 
G5S1 ZK 9 G5S2 ZK 9
Minimální počet kreditů za semestr 34 38
Počet předepsaných kreditů celkem 34 38
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -7.75 -11.75
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.25 26.25
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan195-1.html