UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Zjednodušený studijní plán Ateliér filmové a televizní grafiky

Studijní obor: Grafika a vizuální komunikace (8206R106) Katedra grafiky I
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu Zakončení Kredity
1. semestr
TB0006 Design 19. století ZK 3
G4K1 Filmová a televizní grafika - klauzurní projekt 1 ZK 7
G4S1 Filmová a televizní grafika - semestrální práce 1 ZK 9
8001 Cizí jazyk 1 Z 1
1551 Nauka o písmu 1 Z 1
2674 Prezentační dovednosti ZK 2
7021 Základy grafických technik 1 Z 1
2773 Adobe Illustrator + Photoshop - základy 1 Z 2
7070 Fotografie - základy ZK 2
7093 Tvorba tiskovin 1 ZK 2
1601 Základy polygrafie ZK 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.875
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 32
2. semestr
TB0002 Moderní umění 1. poloviny 20. století ZK 3
TB0003 Umění 2. poloviny 20. století ZK 3
TB0001 Současná filozofie umění ZK 3
G4K2 Filmová a televizní grafika - klauzurní projekt 2 ZK 7
G4S2 Filmová a televizní grafika - semestrální práce 2 ZK 9
8002 Cizí jazyk 2 ZK 2
1552 Nauka o písmu 2 ZK 2
7022 Základy grafických technik 2 ZK 2
2774 Adobe Illustrator + Photoshop - základy 2 ZK 2
1611 Technická redakce tiskovin ZK 2
7094 Tvorba tiskovin 2 Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.875
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 36
3. semestr
TB0007 Design 1. poloviny 20. století ZK 3
TB0027 Proměny úpravy obsahu 1 ZK 3
G4K3 Filmová a televizní grafika - klauzurní projekt 3 ZK 7
G4S3 Filmová a televizní grafika - semestrální práce 3 ZK 9
8003 Cizí jazyk 3 Z 1
1561 Typografie 1 Z 1
2516 Základy digitálního zobrazování 1 ZK 2
7051 Grafické techniky - hlubotisk 1 Z 1
2516 Základy digitálního zobrazování 1 ZK 2
2771 Základy 3D Animace 1 ZK 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.875
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 29
4. semestr
TB0004 Seminář k současnému umění ZK 3
TB0008 Design 2. poloviny 20. století ZK 3
TB0021 Grafický design 20. století ZK 2
TB0028 Proměny úpravy obsahu 2 ZK 3
G4K4 Filmová a televizní grafika - klauzurní projekt 4 ZK 7
G4S4 Filmová a televizní grafika - semestrální práce 4 ZK 9
8004 Cizí jazyk 4 ZK 2
1562 Typografie 2 ZK 2
2517 Základy digitálního zobrazování 2 ZK 2
7052 Grafické techniky - hlubotisk 2 ZK 2
2517 Základy digitálního zobrazování 2 ZK 2
2772 Základy 3D Animace 2 ZK 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.875
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 37
5. semestr
G4K5 Filmová a televizní grafika - klauzurní projekt 5 ZK 7
G4S5 Filmová a televizní grafika - semestrální práce 5 ZK 9
8005 Cizí jazyk 5 Z 1
7061 Grafické techniky - kamenotisk 1 Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.875
6. semestr
G4K6 Filmová a televizní grafika - klauzurní projekt 6 ZK 7
G4S6 Filmová a televizní grafika - semestrální práce 6 ZK 9
8006 Cizí jazyk 6 ZK 2
7062 Grafické techniky - kamenotisk 2 ZK 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.875
7. semestr
SZ0004 SZZ z dějin umění ZK 4
G4K7 Filmová a televizní grafika - klauzurní projekt 7 ZK 7
G4S7 Filmová a televizní grafika - semestrální práce 7 ZK 9
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.875
8. semestr
SZ0005 Obhajoba bakalářské práce ZK 7
B0001 Seminář k bakalářské práci Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.875
Platnost dat k 28. 6. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan194-ects.html