UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér filmové a televizní grafiky – 4. ročník

Studijní obor: Grafika a vizuální komunikace (8206R106) Katedra grafiky I
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
SZZ z dějin umění
 
SZ0004 ZK 4
Obhajoba bakalářské práce
 
SZ0005 ZK 7
Seminář k bakalářské práci B0001 Z 1
Filmová a televizní grafika - klauzurní projekt
 
G4K7 ZK 7
Filmová a televizní grafika - semestrální práce
 
G4S7 ZK 9
Minimální počet kreditů za semestr 20 8
Počet předepsaných kreditů celkem 20 8
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 7.875 19.875
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.875 27.875
Platnost dat k 28. 6. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan194-4.html