UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér filmové a televizní grafiky – 3. ročník

Studijní obor: Grafika a vizuální komunikace (8206R106) Katedra grafiky I
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Filmová a televizní grafika - klauzurní projekt
 
G4K5 ZK 7 G4K6 ZK 7
Filmová a televizní grafika - semestrální práce
 
G4S5 ZK 9 G4S6 ZK 9
Cizí jazyk 8005 Z 1 8006 ZK 2
Grafické techniky - kamenotisk 7061 Z 1 7062 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 18 20
Povinně volitelné předměty
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 18 20
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 9.875 7.875
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.875 27.875
Platnost dat k 6. 12. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan194-3.html