UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér filmové a televizní grafiky – 2. ročník

Studijní obor: Grafika a vizuální komunikace (8206R106) Katedra grafiky I
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Design 1. poloviny 20. století TB0007 ZK 3
Seminář k současnému umění
 
TB0004 ZK 3
Design 2. poloviny 20. století
 
TB0008 ZK 3
Grafický design 20. století
 
TB0021 ZK 2
Proměny úpravy obsahu 1 TB0027 ZK 3
Proměny úpravy obsahu 2
 
TB0028 ZK 3
Filmová a televizní grafika - klauzurní projekt
 
G4K3 ZK 7 G4K4 ZK 7
Filmová a televizní grafika - semestrální práce
 
G4S3 ZK 9 G4S4 ZK 9
Cizí jazyk 8003 Z 1 8004 ZK 2
Typografie 1561 Z 1 1562 ZK 2
Základy digitálního zobrazování 2516 ZK 2 2517 ZK 2
Grafické techniky - hlubotisk 7051 Z 1 7052 ZK 2
Základy digitálního zobrazování 2516 ZK 2 2517 ZK 2
Základy 3D Animace
 
2771 ZK 2 2772 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 29 37
Počet předepsaných kreditů celkem 29 37
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -1.125 -9.125
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.875 27.875
Platnost dat k 1. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan194-2.html