UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér grafického designu a vizuální komunikace – 3. ročník

Studijní obor: Grafika a vizuální komunikace (8206R106) Katedra grafiky I
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Cizí jazyk 8005 Z 1 8006 ZK 2
Grafický design a vizuální komunikace - klauzurní projekt
 
G3K5 ZK 7 G3K6 ZK 7
Grafický design a vizuální komunikace - semestrální práce
 
G3S5 ZK 9 G3S6 ZK 9
Grafické techniky - kamenotisk 7061 Z 1 7062 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 18 20
Povinně volitelné předměty
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 18 20
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 8.25 6.25
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.25 26.25
Platnost dat k 1. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan193-3.html