UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér grafického designu a vizuální komunikace – 2. ročník

Studijní obor: Grafika a vizuální komunikace (8206R106) Katedra grafiky I
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Konstrukce, materiál a vnější úprava knižní vazby 2753 Z 1 2754 ZK 2
Design 1. poloviny 20. století TB0007 ZK 3
Seminář k současnému umění TB0004 ZK 3
Design 2. poloviny 20. století TB0008 ZK 3
Grafický design 20. století TB0021 ZK 2
Proměny úpravy obsahu 1 TB0027 ZK 3
Proměny úpravy obsahu 2 TB0028 ZK 3
Cizí jazyk 8003 Z 1 8004 ZK 2
Grafický design a vizuální komunikace - klauzurní projekt
 
G3K3 ZK 7 G3K4 ZK 7
Grafický design a vizuální komunikace - semestrální práce
 
G3S3 ZK 9 G3S4 ZK 9
Typografie 1561 Z 1 1562 ZK 2
Základy digitálního zobrazování 2516 ZK 2 2517 ZK 2
Grafické techniky - hlubotisk 7051 Z 1 7052 ZK 2
Základy 3D Animace 2771 ZK 2 2772 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 30 39
Počet předepsaných kreditů celkem 30 39
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -3.75 -12.75
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.25 26.25
Platnost dat k 28. 6. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan193-2.html